Huolto

Palvelumme:

• Öljyn­vai­h­dot
• Vuosi ja määräaikaishuol­lot
• Ham­mashih­nan vai­h­dot
• Jakoketjun vai­h­dot
• Ilmas­toin­ti­laite­huol­lot
• Sähkövi­at
• Kat­sas­tusko­r­jauk­set ja kat­sas­tuskäyn­nit
• Tuulilas­in­vai­h­dot
• Kolariko­r­jauk­set
• Vau­rioko­r­jauk­set
• Jar­rure­mon­tit
• Alustare­mon­tit
• Ohjauskul­mien tarkas­tuk­set ja säädöt (4‑pyöräsuuntaus)
• Kan­si­työt
• Moot­torire­mon­tit
• Moot­tor­ei­den vai­h­dot
• Vikakoo­d­i­en luku
• Vian­määri­tyk­set
• Lisä­varustei­den asen­nuk­set

Meil­lä voit mak­saa myös laskul­la tai osamak­sul­la

Tervetuloa asioimaan asiantuntevan autonhuollon pariin

Yri­tys tar­joaa palvelui­ta henkilö- ja paket­ti­au­ton omis­tavalle yksi­tyis- tai yri­tyk­sasi­akkaalle, oli kyseessä sit­ten huolto, kor-jaus tai kolarinko­r­jaus­toimen­pide . Yri­tys on toimin­ut vuodes­ta 2011. PG-Group Oy toimii Tam­pereel­la työl­listäen 7 henkilöä. PG-Group on täy­den palvelun auton­huoltoko­r­jaamo. Teemme työt vankalla ammat­ti­taidol­la ja yli 20 vuo­den koke­muk­sel­la Palvelemme niin kulut­ta­ja- kuin yri­tysasi­akkai­ta. Teemme kaik­ki huol­lot ja kor­jauk­set kaikki­in merkkei­hin ja mallei­hin taku­ul­la sekä laadus­ta tin­kimät­tä. Panos­tamme laatu­un vah­vasti ja osoituk­se­na tästä, myön­nämme työllemme vuo­den ja asen­tamille varaosillemme 3 vuo­den taku­un. Soi­ta, tule käymään tai lähetä sähkö­pos­tia. Olemme tääl­lä sin­ua varten.